Barion Pixel

Mt 4,12-17 és Mt 4,23-25 napi evangélium családoknak, gyerekeknek

Mt 4,12-17 és Mt 4,23-25 Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették, visszavonult Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tenger melletti Kafarnaumba költözött, Zebulun és Naftali vidékére. Így beteljesedett Izajás próféta szava: „Zebulun és Naftali földje, a tenger menti út a Jordánon túl, a