Barion Pixel

Keresztény Jogakadémia elsődleges célja, hogy a keresztény jogászok magyarországi közösségét életre hívja, valamint a keresztény jog és keresztény jogászi hivatás létét, értelmét és hasznosságát felmutassa.

Együttműködés a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóműhelyével

Hitvalló Károli Gáspár Református Egyetem KRE Keresztény Jogakadémia

A Keresztény Jogakadémia és a KRE ÁJK Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely együttműködési megállapodást kötött. Az eddig is közösen szervezett Betű és Lélek konferencián túl további alkalmak várhatóak, amelyek tartalommal töltik meg a most lefektetett keretet.

Tanulmány a magzati élet védelméről:

Abortusz legitimitása – dr. Badacsonyi Zoltán

Olvasható, letölthető és nyomtatható

Nagyböjti lelki nap

Keresztény Jogakadémia Nagyböjti Lelkinap Fiumei úti Sírkert Hitvalló

Örömmel hirdetjük, hogy a Keresztény Jogakadémia nagyböjti lelki napja
2023. március 24-én 17 órakor kezdődik a Fiumei Úti Sírkertben (1086
Budapest, Fiumei út 16-18.).
A lelki nap keretében keresztúton veszünk részt, majd Krisztus hét szavát
idézzük fel, amelyek a kereszten hangzottak el.
Szeretettel várjuk barátaitokat, ismerőseiteket és családtagjaitokat,
különösképpen gyermekeiteket, házastársatokat.
Az alkalom első részét a szabadban töltjük, a másodikat beltéren.
Találkozó a Sírkert főbejáratán belépve a főépület előtt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Sírkert 17 órakor bezárja kapuit, így késni nincs lehetőség.
Mindenkit várunk, hogy együtt készüljünk a nagypéntek és a húsvét csodájára!

Betű és Lélek III. c. konferencia

„A betű eszköz, a Lélek cél,

s e kettő sosem felcserélhető”

– beszámoló a III. Betű és Lélek
konferenciáról

2023. május 11-én, immár harmadik alkalommal került megrendezésre, a Kálvin János Keresztény Szociális Kutatóműhely és a Keresztény Jogakadémia közös szervezésében a Betű és Lélek konferencia. Az a tudatos szembeállítás, amely a Biblia igéjében is megjelenik, és amely a jogászi hivatást is alapvetően jellemzi már a köszöntők során is markánsan megjelent. Korunk jellemzője az a paragrafushalom, amely a jogászok számára eszköz kell legyen munkájuk gyakorlása során, de mindig azzal a kitekintéssel, hogy keresztyénként a Szentlélek szolgálatában állnak, és túl tudnak látni a betűk erdején, keresztül a józan ész tisztásán, el egészen az Istentől rendelt küldetésig. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter professzor, a KRE ÁJK dékánja köszöntőjében utalt arra, hogy a Keresztény Jogakadémia a keresztény/keresztyén jogászok közösségét kívánja létrehozni a közös munka és közös hit alapjain. Dr. Homicskó Árpád Olivér professzor, a KRE ÁJK dékán-helyettese és a Kálvin János Keresztyén Szociális Kutatóműhely vezetője örömét fejezte ki, hogy a Károlyi-Csekonics Palota imponzáns termeiben kerülhet sor arra a konferenciára, amely nem kisebb ambícióval szerveződik, minthogy a magyar keresztyén jogászok találkozója legyen.
A konferencia keretében kerültek bemutatásra a Keresztény Jogakadémia idei pályázatának színvonalas munkái. Joghallgatótól kezdve a minisztériumi kormánytisztviselőig a jogászi társadalom széles rétegei képviseltették magukat, ami a feldolgozott támákban is megmutatkozott.
Teremtésvédelmi, pénzügyi, nemzetközi jogi előadások hangzottak el, olyan aktualitásokkal, mint a béke vagy a mesterséges intelligencia jogi, erkölcsi kérdései.
A pályaművek bemutatása mellett keresztyén jogászok számoltak be kutatási területük
eredményeiről, vagy éppen a keresztény ügyvédi hivatás gyakorlásának kihívásairól és
szépségeiről.
Az elhangzott előadásokból konferenciakötet kerül összeállításra, hogy a felvillantott témák
bővebb kifejtésére is mód nyíljon. A könyv a tervek szerint a 2023. őszére jelenik meg a
Keresztény Jogakadémia kiadásában, a Betű és Lélek sorozat harmadik köteteként.
A konferencia megrendezését a Városi Civil Alap támogatta.

Beszámoló az Elnökségi Tanács 2023 februári üléséről

Az idei évben első alkalomm találkotak a tanácsosok, hogy a 2023. év
eseményeit, terveit áttekintsék. A nagyböjti időszak sok lehetőséget és
egyben kihívást is tartogat a számunkra. Az adventi lelki nap mintájára a
nagyböjtben is megszervezzük a lelki napot, valamint további is tervek is
jóváhagyásra kerültek, amelyek más szakmai szervezetekben irányozták
elő lelki programok szervezését. A III. Betű és Lélek konferencia
kétségtelenül a tavasz legfontosabb programja, amelynek előkészületeit
áttekintették a tanácsosok.
Az Életvédelmi Munkacsoport által előkészített jogszabálymódosító csomag
is az Elnökségi Tanács napirendjére került, amelyet részletesen
megvizsgáltak. Reményeink szerint hamarosan a törvényhozás elé
kerülhet ez a kezdeményezésünk is. Dr. Badacsonyi Zoltán elnök
bemutatta a Szegedi Egyetemmel közösen tervezett őszi konferencia
terveit is. Nagy örömünk, hogy ilyen formában tovább bővülhetnek
egyetemi kapcsolataink. 
Összességében egy igen ambíciózus munkatervet fogadott el az Elnökségi
Tanács azzal a reménységgel, hogy ennek megvalósítása megerősíti
szakmai és testvéri közösségünket.

Adventi lelki nap

Hitvalló Keresztény Jogakadémia advent lelkinap Párbeszéd Háza

A decemberi közgyűlést követően rendezte meg a Keresztény Jogakadémia első
személyes jelenléttel tartott lelki napját, amelynek témája a születés volt.
Kasuba Róbert plébános atya képes meditációját követően, Vejkey Imre, a
Parlamenti Imacsoport vezetője, a Keresztény Jogakadémia Elnökségi
Tanácsának tagja mondta el ünnepre készülő gondolatait. Badacsonyiné Solt Éva
Magzatnaplóm című könyvét mutatta be, amelynek a magzathoz és a szüléshez
való pozitív hozzáállás kialakítása a célja elsősorban. Bálint Balázs szülész-
nőgyógyász főorvos az ember születéséről beszélt. Végül Badacsonyi Zoltán, a
Jogakadémia elnöke Nikodémus története alapján hirdette a megtérés
szükségességét, fontosságát, az újjászületés lehetőségét.

Egy keresztény jogász - Szent ivó ünnepe

Szent Ivó a bretagne-i Kermartinbanban született 1253. május 19-én. Teológus, ferences pap és nem mellékesen jogász. A történelem számos kiváló jogtudósa helyett őt tekinti védőszentjének a jogász társadalom, de példát mutat a nem vallásos jogászoknak is.

Bár elméleti munkássága alig volt, gyakorlati tevékenységes során azt a keresztényi alázatosságot, segítőkészséget mutatta fel, amely minden keresztényt kell, hogy jellemezzen. Tette mindezt tudással, jogászi készségeinek teljes tárházát felvonultatva, segítséget nyújtva a legkiszolgáltatottabbaknak.

Ha túlnézünk a mai emléknap ünnepélyességén és fennköltségén, akkor megláthatjuk az embert, aki felkészülten és jó szívvel állt oda azok mellé, akiknek az ő segítségére volt szükségük. Példája bizonyítja meggyőződésünket, hogy a jogtudomány művelése, de még a gyakorlat alkalmazása is nemcsak hogy méltó lehet egy keresztényhez, de akár istentiszteletté is válhat az életében.

Odaszánjuk életünket Istennek, mint keresztények és vállaljuk jogászi hivatásunk kihívásait.
 
A Keresztény Jogakadémia közössége Szent Ivó példájából is meríti meggyőződését, hogy keresztényként lehet és érdemes jogásznak lenni.