Lk 24, 35-48

Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.

Aztán így szólt hozzájuk: „Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” Ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat, s így folytatta: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek.

Igemagyarázat

Jézus nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek. Vagyis Jézus nem csak hozzánk, európaiakhoz jött, hanem a világ minden táján élő emberekhez, Indiába, Kínába, Japánba, Afrikába és Amerikába egyaránt.

Miért fontos, hogy minden népnek szól az üzenete? Mert sok nép még más vallásokban, más istenekben hisz. Az ő hitük tévedés. Részigazságokat tartalmazhat, de összességében tévednek, és rászorulnak a jézusi örömhírre.

Minekünk kell határozottan hinni abban, hogy Jézus Krisztus örömhíre a legjobb dolog, ami egy emberrel történhet. Innentől kezdve nem tud minket megzavarni egy vegetáriánus krisnás, egy “tolerancia-bajnok” buddhista vagy más vallás képviselője. Ők ugyanúgy rászorulnak a megtérésre és bűnbocsánatra, mint mi. Semmi sincs, ami hiányozna a hitünkből, amit nekik kellene kiegészítésül a tudomásunkra hozniuk. (Ezt a katekizmus alapján mondom, nem csak úgy.)  

Kérdések

Hogyan viszonyulok a más vallásokhoz? Hiszem, hogy minden ember rászorul Jézusra? Mit teszek azért, hogy minél többen megismerjék Őt? 

Uram, segíts, adj nekem biztos hitet. Amen.

Honnan idéztünk?
Örömhírünk 2. kötet

Az evangelizációról
Cimke: