Barion Pixel

Betű és Lélek konferenciakötet-gyűjtemény 1.-3.

5.000 Ft

A Keresztény Jogakadémia 2021 óta rendezi meg Betű és Lélek című konferenciáját, ahol minden alkalommal a kereszténység és a jogtudomány metszéspontjában elhelyezkedő témákban hangzanak el előadások, azzal a reménnyel, hogy az eléleti munkák hatással tudnak lenni a gyakorlatra.

Az elmúlt három évben elhangzott előadások írott változatait tartalmazzák ezen kötetek.

Leírás

Betű és Lélek – Jog és jogtudomány a kereszténység nézőpontjából

Habány Levente és Habány Leventéné Oroszi Zsuzsanna: Krisztussal a jogvitákban

Dr. Kasuba Róbert István: A szülői felelősség, – mint jog és kötelezettség – megjelenése, és megélése a keresztény családokban

Kósa Zsanett: A magyarországi egyházak kommunikációja a koronavírus idején

Palicz Henrietta: A tömegmédia hatása és a „Ne kívánd!” parancsolat konfliktusa: probléma és megoldás a Biblia tükrében

Papp Petra: A nemzetközi büntetőjog és a kereszténység

Polgár Dávid: Keresztényüldözés a teokratikus muszlim államokban

Sőre Zoltán: A keresztény nevelés és a végrehajtási eljárás

Ungvári Álmos: A koronavírus-járvány hatása a szabad vallásgyakorlás jogára a Visegrádi Együttműködés államaiban

Várallai Luca: Apró élet és annak további útja – avagy hogyan gondolkodjunk keresztényi szemmel, ha a

méhmagzatról van szó?

Zámbó Károly: A szabadság jogi szemléletének keresztény megközelítése

Bándi Gyula: Teremtésvédelem és emberi jogok

Birkás Antal és Bóna Zoltán: Magyarország Alaptörvénye keresztény szemmel

 

Betű és lélek II. – Keresztényként és jogászként a jövőbe

Bartl Bálint: Az emberi cselekvés környezetjogi apektusai Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikája alapján

Kasuba Róbert István: Fakultatív polgári házasság Magyarországon – Realitás vagy utópia

Várallai Luca: Életvédelem, teremtésvédelem – A jog lehetőségei

Zámbó Károly: Az állami és egyházi szféra szétválasztásának fenntarthatósága a vallásszabadság és a szólásszabadság fényében

Békefy Lajos: A bölcseleti törvényeszmétől a realista törvényteológiáig

Birher Nándor: A fenntarthatóság nem csak környezetvédelem

Homicskó Árpád Olivér: Társadalmi felelősség a szociális ellátások területén területén

Navratyil Zoltán: Gondolatok felelősségi kérdésekről az asszisztált reprodukció területén 

Badacsonyi Zoltán: Egy alternatív keresztyén vitarendezési fórum lehetősége

Betű és Lélek III. – „Istenben bízunk!”

Bartl Bálint: Környezetközpontú irányítási rendszerek az egyházjogban

Habány Levente és Habány Leventéné Oroszi Zsuzsanna: Önszabályozás vagy inherens kényszer? – Mesterséges intelligencia 2.0

Kissné Berta Rita: Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja (Jn 14,27) – A béke világi és Isten-i dimenziója 

Kiss Nikolett: Az egyházi és a világi törvények kölcsönhatása 

Molnár Csaba: Alapjogi kalandozások a Tízparancsolat alapján – szemelvények az Alkotmánybíróság gyakorlatából 

Palicz Dézi: Pax et bonum! – A békéhez való jog újraértelmezése 

Sereg Péter: A zöld pénzügyi megoldások és a fogyasztói magatartások vizsgálata empirikus úton 

Bartl Bálint: Kutatók éjszakája – 2022. 

Birher Nándor: Egyház és állam: a katolikus diplomácia és jogalkotás szerepe Trianon után Magyarországon 

Nándor Birher: From primatial law to ecclesial social movements 

Homicskó Árpád Olivér: A társadalmi felelősségvállalás kérdései válsághelyzetben 

Kasuba Róbert István: A lelkiismereti – és vallásszabadság alapjogának értelmezési és alkalmazási lehetőségei a fakultatív polgári házasság tekintetében 

Rojkovich Bernadette: Az életvégi döntések jogi szabályozása és erkölcsi megítélése 

Tósoky Balázs: Egy keresztény ügyvéd hivatása 

Badacsonyi Zoltán: Búcsú a gyermekektől – helyzetjelentés az AJB 4291/2010 számú ügyben született jelentésben megállapított tényekről és körülményekről 

 

Betű és Lélek konferenciakötet-gyűjtemény 1.-3.